Instagram

Instagram är en av de mest besökta sidorna i Sverige och antalet ökar ständigt. Det är därför en viktigt kanal för ditt företag att synas i beroende på vilket mål du har med kampanjen. Många unga personer har nämligen lämnat Facebook och om det är den yngre publiken ditt företag riktar sig mot är det definitivt Instagram du ska satsa på.

Att annonsera på Instagram

Facebook och Instagram har liknande annonsering och är numera samma företag, trots detta når du ut på olika sätt med de två sidorna. Instagram är nämligen bättre i syftet att öka varumärkeskännedomen än Facebook. Instagram är därmed en mycket bättre kanal för att öka engagemanget till ditt företag. Detta gör du genom bilder och rörligt material såsom filmer. Vi hjälper dig att göra en analys på hur ditt material ska se ut och vilken strategi vi ska ha på er kampanj för att du ska nå ditt mål på det mest effektiva och lönsammaste sättet.

Vill du redan idag skapa en kampanj? Vi hjälper dig.

Hör av dig till oss

Ring