LinkedIn

Var förstavalet när behov uppstår

LinkedIn är likt övriga sociala medier ett medie som gör att man med rätt budskap kan skapa engagemang och få följare. Men en stor skillnad är innehållet. Om Facebook och Instagram är mer ”sociala” sociala medier så är LinkedIn ett professionellt sådant. Kortfattat går LinkedIn ut på att du ska visa dina styrkor och kunskaper så att när behov uppstår för dina tjänster ska du vara top of mind.


peter forelasning

LYCKAS MED ORGANISK SPRIDNING

”LinkedIn ger en stor organisk spridning som gör att även om du inte får lika många gilla-markeringar som på Instagram så har budskapet nått fram till rätt personer.”

– Peter Bergdahl, VD

Vi utbildar företag och organisationer i social selling som är samlingsnamnet för hur man säljer sig själv och sitt företag på LinkedIn. Vår VD Peter, har även släppt en bok i hur man jobbar med sitt digitala och fysiska försäljning för att skapa framgång.

remarketing small

LYCKAS MED ANNONSER PÅ LINKEDIN

Annonsera på LinkedIn

Att använda LinkedIn för annonsering kan göras för att nå beslutsfattare eller när ni ska anställa ny personal. Tack vare datainsamling kan budskap skjutas mitt i prick mot just den målgruppen som ni vill nå.

Rekryteringsannonsering

Målet med rekryteringsannonsering är inte att nå de som aktivt söker jobb, utan de som höjer er kompetens och som hjälper till att ta ert företag närmare era mål. Traditionell rekryteringsannonsering riktar sig antingen mot en specifik geografi på grund av höga kostnader eller för brett mot alla. Genom att annonsera på LinkedIn når ni exakt den kompetensen ni vill nå oavsett var personen bor och jobbar idag.

peter