Remarketing

Remarketing är en metod som går ut på att du återknyter till personer som redan har interagerat med ditt företag på hemsidan. Det ger dig möjligheten att på ett strategiskt sätt placera dina annonser framför din målgrupp så att medvetenheten ökas för ditt företag och lockar tillbaka kunderna till din hemsida för att fortsätta köpresan.

Hur fungerar remarketing?

Det finns flera olika sätt att nå ut med remarketing och för dig gäller det att hitta den annonstyp som funkar för din strategi. Dessa sätt jobbar vi med remarketing på: 

  • Standardremarketing. Visar de annonserna ditt företag har gjort till alla de som har integrerat med din hemsida. 
  • Dynamisk remarketing. Här känner Google av vad dina tidigare besökare på hemsidan har gjort och vad de har visat intresse för. Sedan annonserar de till besökaren med samma innehåll som de har uppmärksammat. 

Remarketinglistor för sökannonser.  Annonser visas till besökare som tidigare varit inne på er hemsida och som nu söker på ert företag igen.

Fördelar med remarketing

Remarketing ska alltid vara en del av din marknadsföringsstrategi vid annonsering, oberoende om ditt mål är att öka försäljningen eller öka varumärkeskännedomen. Fördelarna med remarketing är nämligen många:

  • Snabb räckvidd
  • Storskalig räckvidd
  • Effektiv prissättning 
  • Fokuserad annonsering 
  • Enkelt att skapa annonser 
  • Lätt att få kampanjstatistik 

Vill du ha hjälp med att sätta igång din remarketing? Då är vi teamet för dig.

Vill du veta mer?

Ring oss direkt