Snapchat

Nå en yngre publik

Snapchat är till skillnad mot facebook på stark frammarsch främst hos yngre människor. Om facebook är starkt hos den äldre målgruppen så är Snapchat ledande hos den yngre. Genom att annonsera på Snapchat skapar ni engagemang som vinner lojalitet genom sitt fokus på kreativitet. Likt övriga sociala medierna görs målgruppsurval med hjälp av data.


Snapchat annonsering
Fyll i din E-post nedan för att få hjälp med att nå ut till en yngre målgrupp.

Sätt upp kampanjer och kampanjmål

Likt all annan annonsering som är A och O att vara konkret med vad målet med annonseringen är. Fördelen med de digitala medierna och i synnerhet de sociala är all data som hjälper till att skapa kampanjerna så att de når rätt målgrupp. Men det svåra är att veta vilken data som är relevant och vilken som inte är det. Genom vår erfarenhet och analytiska kompetens hjälper vi dig med hela processen.

resultat
kreativitet

Skapa kreativa annonser

Rörliga annonser som berör tilltalar ytterligare ett sinne och höjer engagemanget. Här kan vi verkligen få utlopp för vår kreativa ådra så att budskapet inte bara kommer fram utan även leder till köp.